ส.ส.ห่วงร่างแก้รธน.ที่รับหลักการ ไม่สมบูรณ์ ครอบคลุม แนะส่งศาลรธน.ตีความว่าแปรญัตติได้ครอบคลุมแค่ไหน

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทย แถลงตั้งข้อสังเกตถึงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91)  ที่เสนอโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทยเสนอ และรัฐสภารับหลักการมา โดยเห็นว่ามีความไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในมาตราอื่น  ซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 86 ซึ่งมีอยู่หลายเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดคะแนนและการแบ่งเขต รวมถึงการได้มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละจังหวัดว่าจะแบ่งเขตอย่างไรในเขตนั้น โดยเฉพาะในมาตรา 86 ที่บัญญัติไว้ถึงจำนวนสมาชิกที่จะได้จากจังหวัดและเขต 350 เขตที่ยังขัดแย้งกับตัวร่างมาตรา 83 และ 91 ที่ผ่านการรับหลักการไป ให้มีส.ส.เขตเลือกตั้ง 400 คนและส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน  จึงไม่น่าจะแปรญัตติได้ และ เห็นว่าอาจจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า รัฐสภาพิจารณาแก้ไขได้แค่ไหน

ด้านนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย  กล่าวว่ารู้สึกกังวลว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะเป็นการเสียของและเสียประโยชน์  มาตราหลักก็คือการจะให้มีส.ส.เขต 400 คน และส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คน จึงควรจะต้องแก้ในมาตราที่เชื่อมโยงคือมาตรา 83   ด้วยและหากไม่แน่ใจก็ควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก่อนที่กรรมาธิการจะเดินหน้าดำเนินการไปทั้งที่รู้ว่ามีปัญหา

แสดงความเห็น