สุพัฒนพงษ์ ตรวจความพร้อม ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ มั่นใจ เปิดเมืองได้ 1 ก.ค. สั่งวางแนวทาง อุดช่องโหว่ ปัญหาแรงงานเข้ามาไม่ถูกต้อง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมติดตามความพร้อมภูเก็ตแซนด์บอกซ์ จุดแรกที่ศูนย์ปฏิบัติการ EOC Phuket tourism sandbox  ซึ่งเป็น Command Center หรือศูนย์สั่งการกลาง ที่นำเทคโนโลยี  Phuket Smart city มาใช้ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน หมอชนะที่ใช้ติดตามนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และใช้ติดตามการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทย ที่เดินทางจากต่างประเทศและในประเทศเข้าพื้นที่ภูเก็ต โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ แล้วเสร็จ กว่า 70% และจะพร้อม 100% ก่อน 1 ก.ค.นี้อย่างแน่นอน โดยระบบของศูนย์ปฏิบัติการฯ จะเชื่อมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ด่านท่าฉัตรไชย ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำ ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา ท่าเรืออ่าวปอ

จากนั้นได้มาปล่อยขบวนเรือตรวจการณ์ ที่ท่าเรือรัษฎา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นทางทะเลในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงความพร้อม ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ โดยมีเรือตรวจการทั้งขนาดใหญ่และสปีดโบ๊ท รวม 18 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ 2ลำ ประจำการเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วทั้ง ตำรวจน้ำ กองทัพเรือ และกรมเจ้าท่า ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

โดย นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า บอกว่า จากการมาตรวจทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ซึ่งทางน้ำนั้น รับผิดชอบโดย ศรชล.ของกองทัพเรือ รวมถึงการเตรียมระบบสาธารณสุข และการดูแลนักท่องเที่ยว การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงผู้ประกอบการมีการนำเสนอมาตรฐานโรงแรม Sha plus เพื่อกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ที่พัก ร้านอาหาร เพื่อเป็นมาตรฐานที่จะดูแลความปลอดภัยว่าจะไม่มีการติดเชื้อนั้น จากภาพรวมทำให้รู้สึกมั่นใจที่มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี และวันที่ 1 ก.ค.จะเปิดเมืองอย่างแน่นอน อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัดภูเก็ตทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันเตรียมบ้านเมืองให้สวยงามพร้อมรับภูเก็ตโมเดล

ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้วยว่า ให้ไปดูแลเรื่องแรงงานที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ โดยจะต้องเข้ามาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพราะการเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตมีได้หลายทางจึงอยากให้เข้ามาอย่างถูกต้อง และเชื่อว่าหลังจากวันที่ 1 ก.ค. กิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตน่าจะมีมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งก็จะทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น หากมีความพร้อมแล้ว เช่นฉีดวัคซีนครบแล้ว แรงงานเหล่านี้ก็เข้ามาได้ในช่องทางปกติไม่น่ามีปัญหา แต่คนที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าจังหวัดก็อาจจะต้องการเข้ามา ทำให้กังวลถึงคนที่จะเข้ามาในช่องทางที่ไม่เป็นระบบ จึงต้องให้ทุกฝ่ายไปหารือกันถึงการเฝ้าระวังส่วนนี้ รวมถึงให้ภาคประชาชนช่วยติดตามตรวจสอบด้วย เพราะหากเกิดผลลัพธ์ในเชิงลบเกิดขึ้นก็จะส่งผลถึงสิ่งที่ชาวภูเก็ตทำมาทั้งหมด โดยให้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ก.ค.

นายสุพัฒนพงษ์ ยอมรับด้วยว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อของภูเก็ตอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย ส่วนหากในอนาคตมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ก็จะมีมาตรการที่จะดำเนินการ และเป็นการติดตามแบบรายวัน โดยมีศูนย์ ปฏิบัติการ EOC ฯ จะคอยบูรณาการการทำงาน ภูเก็ตโมเดล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหากมีปัญหาอุปสรรคก็จะเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

แสดงความเห็น