พท. ไม่ติดใจแล้ว ปธ.รัฐสภา ไม่รับญัตติ แก้ ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. เตรียมวัดใจ ครม. ทำประชามติ

นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีที่ ประธานรัฐสภา ไม่รับญัตติของพรรคเพื่อไทยในการยื่นแก้ไขมาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยอมรับว่าเดิมที พรรคเพื่อไทยติดใจ แต่ตอนนี้เข้าใจเจตนาของประธานรัฐสภาแล้ว เพราะต่างฝ่ายต่างมองกันคนละมุม ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทย แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยไว้แล้ว ว่าการแก้ไขมาตรา 256 นี้ จะต้องจัดทำประชามติก่อน แต่ที่พรรคเพื่อไทยเสนอญัตติเข้ามา ก็เพื่อต้องการให้เป็นประเด็นตั้งต้นในการจัดทำประชามติ เพราะหากร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ผ่านสภาแล้วจะได้สามารถเดินหน้าทำประชามติใน ประเด็นนี้ได้ แต่ในมุมของประธานรัฐสภามองว่า ขณะนี้ยังไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หากเสนอมาก็อาจจะถูก ตีตก และไม่สามารถเสนอญัตติเข้ามาซ้ำในสมัยประชุมนี้ได้ จึงไม่รับญัตติดังกล่าว 

ส่วนการขอให้มีการออกเสียงประชามติ หลังจากนี้ นายสุทิน กล่าวว่า คงต้องใช้วิธีการ ที่รัฐสภาจะเป็นผู้เข้าชื่อขอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาจัดให้มีการออกเสียงประชามติ แต่หากไม่สามารถ ดำเนินการได้ ค่อยมีช่องทาง ตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประชามติฉบับนี้ ว่าให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ ซึ่งส่วนตัวคาดหวังว่าคณะรัฐมนตรี จะยินยอมให้มีการจัดทำประชามติ เพราะ ต้องเคารพความเห็นของประชาชน เพราะหากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย เท่ากับว่าชาตินี้ก็ปิดโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แสดงความเห็น