รัฐบาลเข้มป้องกันทุจริตโครงการเงินกู้โควิด19 สั่งสตช.ดำเนินคดีอาญาผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการทุจริตในการดำเนินโครงการตามตามพ.ร.ก.เงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 อาทิ โครงการคนละครึ่ง รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดำเนินงานแต่ละโครงการโดยเร็ว และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีโดยไม่ชักช้า และต้องรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุก 3 เดือน

แสดงความเห็น