“อนุชา” ชวนชาวพุทธร่วม “เวียนเทียนออนไลน์” วันวิสาขบูชา

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังมีปริมาณตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมากทุกวันนี้ ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งรวมถึงการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา โดยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกิจกรรมเวียนเทียนตามประเพณีมาแต่โบราณ ซึ่งในปีนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ประกอบกับมาตรการของรัฐให้งดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวน 20 คนขึ้นไป จึงสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานวัดทั่วประเทศงดการจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com พร้อมกันทั่วโลก โดยสามารถเลือกเวียนเทียนวัดไทยในต่างประเทศที่มีครบทั่วโลก และยังสามารถเลือกเวียนเทียนที่สังเวชนียสถาน 4 ที่ ซึ่งถือเป็นสถานสำคัญที่เป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนา สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานได้อีกด้วย

นายอนุชา​ กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนา หากไม่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่บริเวณท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละปีมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของหลากหลายหน่วยงาน ทั้งทางราชการ และเอกชน ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สร้างความศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล ในปีนี้ขอให้ประชาชนเวียนเทียนที่บ้าน ตั้งจิตอธิษฐานบูชาพระรัตนตรัย และตั้งมั่นที่จะนำคุณธรรมแห่งพระรัตนตรัยมาเป็นวิถีชีวิตของตน พร้อมกับขอให้ร่วมกันทำความดี โดยการนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นความชั่ว ละเว้นอบายมุขต่างๆ รักษาศีล และทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม

แสดงความเห็น