รมว.ยธ.เผยแผนป้องกันโควิดในเรือนจำ เร่งตรวจเชิงรุก 100%-ทุกเรือนจำเตรียมพร้อมทำรพ.สนาม

รมว.ยุติธรรม เผย แผนป้องกันโควิดในเรือนจำ พื้นที่กทม.-ปริมณฑล เร่งตรวจเชิงรุก 100%  ใช้แนวทางบับเบิ้ลแอนด์ซีลทั่วประเทศ จี้ ทุกเรือนจำเตรียมพร้อมจัดทำรพ.สนาม ให้กองบริการทางการแพทย์ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์จัดทำบัญชี วัสดุ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ เสนอขออนุมัติ ใช้งบกลางจัดซื้อ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงแผนงานการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ที่กระจายเข้าสู่เรือนจำว่า จากนี้ในส่วน 8 เรือนจำ/ทัณฑสถานในพื้นที่กทม. และอีก 4 เรือนจำ/ทัณฑสถานในเขตปริมณฑล มีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิดให้ผู้ต้องขัง 100% เพื่อป้องกันการลุกลามและแพร่กระจายภายในเรือนจำ ทางกรมราชทัณฑ์มีความห่วงใย ในสภาวการณ์ของการระบาด เพื่อให้ญาติผู้ต้องขังและสังคมสบายใจ โดยทางกรมจะรีบประสาน โรงพยาบาลแม่ข่าย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณหลัก จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เข้าช่วยในการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ ส่วนเรือนจำในต่างจังหวัดก็มีความจำเป็นต้องยกระดับการป้องกัน โดยใช้แนวทาง บับเบิ้ล แอนด์ซีล เพื่อความปลอดภัย เช่นกัน 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เวลานี้ทุกเรือนจำทั่วประเทศจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนาม ซึ่งอาจจะต้องกันแดนไว้ 1 แดนเพื่อจัดทำโรงพยาบาลสนาม เตรียมพร้อมรับมือ และหากเรือนจำใดไม่มีพื้นที่ในการจัดทำโรงพยาบาลสนาม ก็ให้วางแผนไปใช้พื้นที่ของทัณฑสถานเปิด หรือสถานกักกัน ปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนาม ขณะเดียวกันในบางจังหวัด อาทิ ภูเก็ต เพชรบุรี และนราธิวาส ที่มีเรือนจำเก่า อาจจะต้องนำเรือนจำเก่ามาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนาม ในส่วน กทม. ได้สั่งการให้ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง พื้นที่โดยรอบบ้านสวัสดี ที่อยู่ในบริเวณหน้าของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม และในช่วงนี้ให้เรือนจำทุกแห่งประสานไปยังศาล เพื่อขออนุญาตชะลอการส่งตัวผู้ต้องขังไปเข้ากระบวนการระยะหนึ่ง 

“จากนี้ไป กระทรวงยุติธรรม ที่เป็นผู้กำกับงานกรมราชทัณฑ์ มีความจำเป็นต้องขอ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่จะใช้ในเรือนจำ เช่น ชุด PPE เครื่องวัดอุณภูมิ ความดัน ออกซิเจน รวมถึงนำไปปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม และแดนกักโรคที่มีมาตรฐานมากกว่าเดิม ซึ่งทางกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้พิจารณาว่าในแต่ละพื้นที่จะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง เวลานี้กำลังตรวจสอบถึงเหตุผลการของบประมาณ ผมจะพยายามนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด และในวันพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปติดตามงานที่กรมราชทัณฑ์” นายสมศักดิ์ กล่าว 

แสดงความเห็น