วัดบางม่วง นนทบุรี ขอเป็นที่พึ่ง เผาศพโควิดฟรี

เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น เมื่อบางวัด ไม่สามารถรับเผาศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการเผาศพที่อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้

โดยพระสมุห์บุญเกิด ฐานุตตฺโร เจ้าอาวาส วัดบางม่วง และ สำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประกาศให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใด แม้แต่บาทเดียว

“ตอนนี้ทุกวัดก็ต้องช่วยกัน เมื่อมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ถ้าวัดกลัวจะติดอะไร ก็ต้องป้องกัน เราก็ต้องดู และเรียนรู้ ใช้ประสบการณ์ในการป้องกัน ดูการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง มันเป็นโรคติดต่อ เราก็ต้องระวังตัว ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด ทุกวัดก็ขอให้เตรียมความพร้อม แล้วก็ช่วยกันเถอะ หลายคนก็กลัว หลวงพ่อก็กลัว แต่ก็ต้องป้องกัน” เจ้าอาวาส วัดบางม่วง กล่าว

เจ้าอาวาส วัดบางม่วง ยังเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่มีศพโควิดแรกเข้ามาที่วัดว่า เราก็ตรวจดูว่า มีการแพ็คศพเรียบร้อยเป็นอย่างดีหรือไม่ ก็ให้ดำเนินการนำเข้ากล่องเมรุ สวดให้หนึ่งคืนและเผาในคืนนั้นทันที ถามว่า พระลูกวัดกลัวไหม ก็กลัว แต่หลวงพ่อก็ได้บอกว่า ขอให้แยกความกลัวกับความเดือดร้อนของญาติโยม เพราะวัดเป็นของญาติโยม ไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึ่งหรือของเจ้าอาวาส ดังนั้นหากญาติโยมเดือดร้อนก็ต้องช่วย ที่ผ่านมา เราเยี่ยมผู้ป่วยและเผาศพไร้ญาติมา 5-6 ปี เราต้องเยียวยาและต้องให้กำลังใจ ต้องช่วยกัน คือก็ต้องทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อเผาเสร็จก็ค่อยมาทำพิธีการทางศาสนาตอนนี้ต้องช่วยแก้ปัญหากันก่อน

“ขออย่าไปมองว่า บางวัดปฏิเสธการเผาศพโควิด เพียงแต่บางวัดยังไม่ได้เตรียมความพร้อม บางวัดอาจจะยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเพราะปัจจัยหลายอย่าง แต่หลวงพ่อไม่กลัว แม้กระทั่งความตาย ขอให้ช่วยกันดีกว่า อยู่ก็ทำความดีสร้างความดี จากไปให้คิดถึงความดี ดังนั้นชั่วโมงนี้ต้องช่วยกัน” เจ้าอาวาส วัดบางม่วง กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความเห็น