ศูนย์เอราวัณ ปรับแผนการคัดกรอง เร่งนำส่งผู้ป่วยตกค้าง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำส่งผู้ป่วยของศูนย์เอราวัณ ว่า  กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์เอราวัณได้ดำเนินการนำส่งผู้ป่วยโควิดเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยตกค้าง สำหรับจำนวนผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้ารับเข้าสู่ระบบการรักษา เมื่อวันที่ 24 เม.ย.64 มีจำนวน 352 ราย เข้ามาเพิ่มเมื่อวันที่ 25 เม.ย.64 จำนวน 217 ราย นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยกำลังของศูนย์เอราวัณและเครือข่าย จำนวน 347 ราย คงเหลือผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้ารับเข้าสู่ระบบการรักษา จำนวน 222 ราย คาดว่าจะสามารถดำเนินการรับส่งผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษาทั้งหมดได้ภายในวันนี้ อย่างไรก็ดีหากมีผู้ป่วยเพิ่มเข้ามาศูนย์ฯ จะเร่งนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด  โดยวันนี้ศูนย์เอราวัณจะปรับแผนการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากจากการสอบถามข้อมูลและการคัดกรองอาการผู้ป่วยทางโทรศัพท์อาจคลาดเคลื่อน ทำให้นำส่งโรงพยาบาลไม่ตรงกับระดับการติดเชื้อ ทั้งนี้เพื่อให้การนำส่งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ศูนย์เอราวัณจะนำผู้ป่วยที่รอเข้าสู่ระบบรักษาไปทำการคัดกรองเชื้อโรค ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสิรินทร เพื่อทำการคัดแยกผู้ป่วยว่าเป็นผู้ติดเชื้อระดับใด เป็นโควิดเขียว หรือเหลือง หรือแดง จากนั้นเมื่อทราบระดับการติดเชื้อ จะได้นำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่อไป สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรอการนำส่งเข้าสู่ระบบการรักษา ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านงดการเดินทางหรือออกไปทำกิจกรรมส่วนรวม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อไปด้วย

แสดงความเห็น