สภา ยกระดับป้องกันโควิดเข้ม ขอความร่วมมือสื่อใกล้ชิดรมต.-กลุ่มเสี่ยง เข้าทำข่าว

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19เข้ม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้มีความรุนแรง โดยตรวจเข้มบุคคลที่จะเข้ามาในรัฐสภาให้สวมหน้ากาก สแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเช็คอินก่อนเข้ามาและให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำข่าวใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรีหรือบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้เฝ้าระวังกักตัวเพื่อติดตามอาการ และให้สื่อมวลชนท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ทำข่าว ณ อาคารรัฐสภาแทน 

แสดงความเห็น