คุมประพฤติ เกาะสมุย ดึงต่างชาติเมาแล้วขับ ช่วยงานสังคม สอนภาษา เสริมทักษะจนท.

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติ จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “ทำงานบริการสังคมให้สนุก และมีความสุขกับการทำงานบริการสังคม” โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ที่เป็นชาวต่างชาติ มาทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาลเป็นเวลา 24 ชม. รวมถึงมีการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติ และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการทำงาน

นายเอ็น (นามสมมุติ) ผู้ถูกคุมความประพฤติชาวเยอรมนี เผยว่า รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกดีที่ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมในการสอนภาษาอังกฤษที่ตนถนัด ด้วยอายุกว่า 70 ปี อาจไม่สามารถทำงานบริการสังคมด้านอื่นได้ จึงรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ขณะที่ พนักงานคุมประพฤติ เผยว่า ในการสอนทุก ๆ ครั้ง ผู้ถูกคุมความประพฤติจะมีความกระตือรือร้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งในแต่ละครั้งจะเป็นการสอนเรื่องไวยากรณ์ ตลอดจนเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ การทักทาย การพูดคุยสนทนา ตลอดจนการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย โดยมีการยกตัวอย่างกรณีของผู้ถูกคุมความประพฤติเองที่ถูกดำเนินคดี จนเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ

สำหรับการทำงานบริการสังคม เป็นการดำเนินการตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการกระทำความผิด ความรู้ความสามารถ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นหลัก

แสดงความเห็น