กรมบังคับคดี ยกระดับให้บริการยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์ ผ่านระบบออนไลน์นำร่อง 34 แห่ง

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีได้ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยี LED 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 โดยเปิดให้บริการยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป ในสํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1, 4, 6 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา นำร่อง รวมจำนวน 34 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระขั้นตอน รวมถึงค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

แสดงความเห็น