ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด-เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำพู นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และปราจีนบุรี รวม 36 อำเภอ 66 ตำบล 148 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 653 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำพู นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และปราจีนบุรี รวม 36 อำเภอ 66 ตำบล 148 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 653 หลัง   วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แสดงความเห็น