พรเพชร โชว์ผลงานวุฒิสภา ก่อนปิดจ็อบสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่2

ที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้สรุปผลงานของวุฒิสภา ในการประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่2 เนื่องจากการประชุมในวันนี้ (23 กุมภาพันธ์) เป็นการประชุมนัดสุดท้ายของสมัยประชุม ที่จะสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ว่า วุฒิสภา มีการประชุม 24 ครั้ง ใช้เวลารวม 147 ชั่วโมง 10 นาที โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ส.ว.ปรึกษาหารือก่อนเข้าระเบียบวาระ 10 ครั้ง รวมเวลา 6 ชั่วโมง50 นาที  ผลงานด้านกฎหมาย พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ. ) จำนวน 8 ฉบับ และเห็นชอบด้วยกับสภาฯ จำนวน 7 ฉบับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ จำนวน 1 ฉบับ 

นายพรเพชร กล่าวด้วยว่าสำหรับกระทู้ถาม รับดำเนินการ 48 กระทู้ แยกเป็น กระทู้ถามหนังสือจำนวน  33 กระทู้, ขอให้ตอบที่ประชุมจำนวน  29 กระทู้ ตอบแล้วจำนวน  8 กระทู้ ค้างตอบจำนวน  14 กระทู้ที่ถอน จำนวน  7 กระทู้ ขอให้ตอบราชกิจจานุเบกษา จำนวน  4 กระทู้ ตอบแล้ว จำนวน  1 กระทู้ และรอตอบ จำนวน  3 กระทู้ ส่วนกระทู้ถามวาจา จำนวน 15 กระทู้ พบว่าตอบแล้ว จำนวน  5 กระทู้ และตกไป จำนวน 10 กระทู้ ขณะที่ผลงานด้านอื่นๆ อาทิ เห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 4 ครั้งใน 3 องค์กร, พิจารณารายงานประจำปี 13 ฉบับ, พิจารณาความคืบหน้าผลงานการปฏิรูป จำนวน 2 ฉบับ และรายงานการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 1 ฉบับ และ พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของกมธ. 38 ฉบับ 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการวุฒิสภา ได้อ่าน พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่2 พ.ศ.2564 ก่อนที่วุฒิสภาจะปิดประชุม