“กนกพร” ฟิตนั่งเก้าอี้ ประเดิมรับมือ “ภัยแล้ง” ยันอบจ. “เข้าถึง-พึ่งได้”

นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นครศรีธรรมราช กล่าวภายหลังได้รับทราบการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต) ให้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการว่า ขอขอบคุณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่พิจารณารับรองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามมติของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ที่ลงคะแนนให้เป็นอันดับหนึ่ง ด้วยเสียงท่วมท้น มากถึง 264,456 คะแนน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และขอขอบคุณพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่าน ที่ให้กำลังใจและรอคอยการรับรองครั้งนี้เพื่อจะได้เริ่มต้นการทำงานตามคำมั่นสัญญาและนโยบายที่ได้ให้ไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง

นางกนกพร กล่าวว่า ขอให้ความมั่นใจกับชาวนครศรีธรรมราชทั้งหลายว่า หลังจากแต่งตั้งรองนายก อบจ.และคณะผู้บริหาร รวมทั้งขั้นตอนที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบกับคำแถลงนโยบายของตนเสร็จสิ้นแล้ว ตนพร้อมจะเริ่มทำงานขับเคลื่อนภารกิจของ อบจ.นครศรีธรรมราช ตามอำนาจหน้าที่และนโยบายที่ประกาศไว้ในทันที

นายกอบจ.นครศรีธรรมราช คนใหม่กล่าวว่า โดยนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะเข้าไป ทำงานร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัด อบจ.ในทันที คือ ระดมความพร้อม ของอบจ. รับมือภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลลงปรับปรุงแหล่งน้ำสำคัญ ส่งหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปดูแลปรับปรุงบ่อบาดาลทุกพื้นที่ ให้พร้อมรองรับการจัดหาน้ำสำรองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

นอกจากนี้จะเร่งรัดสำรวจและปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบของอบจ. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามแผนของอบจ.

“ดิฉันมีความห่วงใยกับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 รอบสอง โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจ อบจ.จะเร่งโครงการสร้างอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนแต่ละกลุ่มโดยเร็ว” นาง กนกพรกล่าว และว่า จะสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำงานป้องกันโควิดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายกอบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ยังคงยืนยันในคำสัญญาที่พูดว่า เลือก “กนพร” คนนครฯจะได้สิ่งดีๆมากมาย อาทิ “อบจ.ยุคใหม่ เข้าถึง พึ่งได้” “สร้างงาน-เพิ่มรายได้” “เปิดรับเม็ดเงินท่องเที่ยวทุกมิติ” “ถนนดีทุกสาย” “รถไฟสายสั้น สัญจรชม.เร่งด่วน” “โลกใบใหม่ให้ลูกหลาน” “ทุกชีวิตปลอดพ้นภัยพิบัติ” “งบพัฒนาลงทุกพื้นที่” “หยุดขยะ จัดการครบวงจร” “ทุกศาสนา ประเพณีได้รับการดูแล” “ยกระดับนครทันสมัยไร้ขีดจำกัด” และสุดท้าย เลือกกนกพร คนนครฯได้เป็นใหญ่” อย่างแท้จริง

แสดงความเห็น