กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบการใช้สิทธิ เราชนะ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดระบบการใช้สิทธิโครงการเราชนะ  สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน และเครื่อง EDC เป็นการชั่วคราว  เพื่อปรับปรุงระบบการใช้สิทธิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  หากระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าอีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังสามารถใช้สวัสดิการอื่นๆได้ตามปกติ