คลัง เผย วันแรก ลงทะเบียนเราชนะ 2 ชั่วโมงแรก กว่า 2 ล้านคน ระบบไม่มีปัญหา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท   โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย หลังจากกระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการฯ และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน  ได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ.com   ในช่วง 2 ชั่วโมงแรก มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 2 ล้านคน ระบบการลงทะเบียนของ ธ.กรุงไทย ไม่มีปัญหาขัดข้องแต่อย่างใด  สามารถลองรับการลงทะเบียนได้ 5 แสนคนต่อวินาที  ขณะที่ประชาชนเห็นว่า รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่อง จากวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้ง เวลา 06.00 – 23.00 น. เพราะไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน   

สำหรับกลุ่ม อยู่ในฐานข้อมูล  แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”   คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้ยืนยันตัวตนไปแล้วก่อน วันที่ 27 มกราคม  64 ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์  เพราะจะได้คัดกรองและตรวจสอบสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติ  โดยสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จากนั้นให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับวงเงินสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยท่านจะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนครบวงเงินสิทธิ์