ติดเชื้อ 756 ราย เคส “ดีเจมะตูม” ป่วยแล้ว 24 ราย คาดโทษพวกปกปิดข้อมูล

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 756 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 746 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 22 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร 724 ราย แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 710 ราย และคนไทย 14 ราย และมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 10 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 16,221 ราย หายป่วยสะสม 11,287 ราย อยู่ระหว่างรักษา 4,858 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 10 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดสะสมคงที่ 76 ราย ส่วนสถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 101,433,090 ราย เสียชีวิตสะสม 2,184,120 ราย 

พญ.อภิสมัย กล่าว ว่า สำหรับสถานการณ์ กทม.กรณีนายเตชินท์ พลอยเพชร หรือดีเจมะตูม ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. มีการแพร่ระบาดไปแล้ว 24 รายและอย่างไม่เป็นทางการอีก 2 ราย ยังไม่นับรวมกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอีก 113 รายและเสี่ยงต่ำ 53 ราย ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีความกังวลกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำที่มีการเดินทางไปในหลายพื้นที่ เช่น โรงแรมและร้านอาหาร แต่ละคนให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ทั้งที่ไปในสถานที่ใกล้กัน หรือบางคนปกปิดข้อมูล โดยทางกรมควบคุมโรครายงานว่า กรณีแบบนี้อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปและการป้องกัน ควบคุมอาจล่าช้าไม่ทันการ

“กรมควบคุมโรคจึงทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.ว่า พฤติกรรมเหล่านี้เข้าข่ายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ 1.มีความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน อาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ ขณะที่สถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรม เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รวมทั้งบุคคลที่ร่วมงานเลี้ยง อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แอดอัด ตามมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ”

พญ.อภิสมัย ระบุว่า กทม.เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อยากให้ติดตามการรายงานการดำเนินการความผิดเหล่านี้ในอีก 1-2 วันนี้ แต่ขณะนี้เกิดปรากฎการณ์สังคมลงโทษผู้ติดเชื้อ อยากให้ติดตามข่าวโดยไม่ตัดสินในเรื่องของอารมณ์ให้การเรียนรู้กรณีดังกล่าวนำไปสู่การป้องกันในโอกาสหน้า ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นการใช้ชีวิตของชุมชนเมือง การลงโทษผู้ติดเชื้อบางครั้งไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายของภาครัฐที่จะดูแล แต่ประชาชนต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อหามาตรการต่อไป 

ขณะที่เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงคือ ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีรายงานผู้สัมผัสเสี่ยง 12 ราย ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 7 ราย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวสังสรรค์กัน และขณะนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องสอบสวนโรคและเฝ้าระวังต่อมากกว่า 200 ราย

แสดงความเห็น