“สมศักดิ์” ยัน กำไล em ไม่ตรงสเป็ค บกพร่องหลายเรื่อง – เร่งคณะกรรมการหาวิธีป้องกัน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวภายหลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานให้กรมบังคับคดี ว่า วันนี้มารับฟังการทำงานของกรมบังคับคดี ซึ่งพบว่าการทำงานในปัจจุบันยังมีปัญหาขาดบุคลากรในการจัดการบังคับในส่วนคดีล้มละลาย ซึ่งยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมาก ที่ต้องเร่งดำเนินการ กรมบังคับคดีจึงมีแนวคิดจะนำภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกับเจ้าพนักงานคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้การบังคับคดีเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งงานที่ยังขาดอยู่ประมาณ 370 ตำแหน่ง หากได้รับการอนุมัติให้เปิดรับตำแหน่งอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้การบังคับคดีคุ้มครองที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีจำนวนทรัพย์สินที่ต้องติดตามมากกว่า 60,000 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ก่อนที่คดีจะหมดอายุความได้

พร้อมกันนี้ ยังมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับสิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่ผ่านกรมบังคับคดี อาทิ บ้าน // รถยนต์ ในราคาไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมทั้งยกเว้นค่าอากรแสตมป์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

นายสมศักดิ์ ยังได้เปิดเผยกรณีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพกำไล EM ของผู้ถูกคุมประพฤติ ว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ผ่านมา ครบกำหนด 2 สัปดาห์ในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งข้อมูลรายละเอียดของคณะกรรมการฯ ได้ส่งไปยังนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นตนได้รับรายงานในเรื่องข้อกำหนด TOR ที่ไม่ตรงตามสเป็ค หลายประเด็น เช่น กำไล EM สามารถถอดเข้าออกจากข้อมือได้ // กำไล EM สามารถได้ตัดขาดได้ // การใช้เครื่องมือสื่อสารไม่ครบถ้วน ใช้ได้เพียงแค่สัญญาณระบบ 2 G เท่านั้น และ อาการแพ้สายรัดกำไล EM ของผู้ถูกคุมประพฤติ 

หลังจากนี้เตรียมให้คณะกรรมการการตรวจรับฯ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น บริษัทเช่าซื้อผิดเงื่อนไขต้องยกเลิกสัญญาหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังค้างเงินบริษัทอยู่ 72 ล้านบาท  หากยกเลิกสัญญาไม่ต้องจ่ายแต่ในส่วนที่ต้องจ่ายจะทำอย่างไร คณะกรรมการตรวจรับฯ ต้องชี้แจง

“ส่วนการแก้ไขวิธีการใช้กำไล EM ของผู้ถูกคุมประพฤตินั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการตรวจรับฯ จะไปดำเนินการหาวิธีป้องกันการถอดสายรัดข้อมือกำไล EM ซึ่งต้องรีบทำให้เร็วที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายบริษัท โดยผมยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดแต่ให้ข้าราชการประจำพิจารณาการใช้กำไล EM อีกครั้ง” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น