“บุญยิ่ง” จี้ กรมชลฯวางแผนสร้างอ่างเก็บน้ำในราชบุรีให้ทั่วถึง หลังมีข่าวจะไม่ปล่อยน้ำให้ทำนา

บุญยิ่ง จี้ กรมชลประทาน วางแผนงานสร้างอ่างเก็บน้ำในราชบุรีให้ทั่วถึง หลังมีข่าวจะไม่ปล่อยน้ำให้ทำนา กระทบเกษตรกร 3 อำเภอกว่า 100 ครอบครัว หวังมีน้ำใช้อุปโภค-ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม วาระการหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุม โดยนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายหารือว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก จาก อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง และอ.เมือง จ.ราชบุรี  ประมาณ 100 กว่าหมู่บ้าน เพราะพื้นที่ดังกล่าวนี้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวนและทำนา ต้องพึ่งพาน้ำจากคลองชลประทานเป็นหลักในการอุปโภคและทำการเกษตร ปัจจุบันทราบมาว่าทางชลประทานจะไม่ปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำนา จึงมีผลกระทบกับเกษตรกรโดยตรง ทำให้กระทบกับการประกอบอาชีพ ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนหนึ่งตกงานได้กลับมาสู่ท้องถิ่นตัวเองและยึดอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูทำนาปรัง ถ้าไม่มีน้ำจะทำให้เกษตรกรมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นางบุญยิ่ง กล่าวอีกว่า ขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ โดยเฉพาะกรมชลประทาน ตนขอเสนอในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน และพร้อมกันนี้ตนอยากให้ช่วยวางแผนงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผนงานการสร้างอ่างเก็บน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ประชาชนยังฝากตนผ่านท่านประธาน ขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในการตั้งด่านทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

แสดงความเห็น