“พรรณสิริ” จี้ กรมชลฯเร่งปรับปรุงโครงการชักน้ำ แม่น้ำยมฝั่งขวา สุโขทัย หลังมีปัญหาตื้นเขิน

“พรรณสิริ” จี้ กรมชลประทานเร่งปรับปรุงโครงการชักน้ำ แม่น้ำยมฝั่งขวา จ.สุโขทัย หลังมีปัญหาตื้นเขิน หน้าแล้งเก็บน้ำไม่ได้ หน้าฝนระบายไม่ทัน ทำชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 2,600 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 5 หมื่นไร่   

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม โดยในวาระหารือของสมาชิก นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า เนื่องด้วยคลองชักน้ำ แม่น้ำยมฝั่งขวา จ.สุโขทัย ความยาว 51 กิโลเมตร เป็นเส้นทางระบายน้ำจากแม่น้ำยม ด้านหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ผ่านไปยังประตูระบายน้ำคลองน้ำโจน ที่ ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก ผ่าน อ.ศรีสำโรง และไหลลงสู่ทะเลหลวง อ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง) รูปหัวใจ  ที่ ต.ปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตลอดลำน้ำยมฝั่งขวานี้ ในปัจจุบันมีปัญหามากมาย คือ แนวคลองมีขนาดเล็ก ลำคลองตื้นเขิน มีถนนข้ามคลองหลายแห่ง โดยการวางท่อขนาดเล็ก ประตูระบายน้ำในคลองหลายแห่งมีระดับสูง ในฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ ในฤดูแล้งก็ไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึง ส่งผลกระทบทั้งด้านเกษตรกรรม และการอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชน 2,600 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 12 ตำบล 53,000ไร่ คือ 1.อ.สวรรคโลก 5 ตำบล ได้แก่ ต.ป่ากุมเกาะ ต.วังพิณพาทย์ ต.วังไม้ขอน ต.ย่านยาว  และ ต.หนองกลับ 2.อ.ศรีสำโรง 5 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านซ่าน ต.บ้านไร่  ต.วังทอง ต.วังใหญ่  และ ต.ทับผึ้ง และ 3.อ.เมืองสุโขทัย  2 ตำบล ได้แก่ ต.ปากแคว และ ต.บ้านกล้วย

นางพรรสิริ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีหน่วยงานได้เข้ามาพิจารณาเบื้องต้นในพื้นที่บางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนของโครงการแต่อย่างใด จึงเรียนนำเสนอต่อท่านประธานสภาฯ  ไปยังกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งพิจารณาศึกษา สำรวจออกแบบ และดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยม ฝั่งขวานี้โดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

แสดงความเห็น