เตรียมเปิดวิสามัญ 17 -18 มีนาคม โหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ-พ.ร.บ.ประชามติ

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และ วิปฝ่ายค้าน ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาล และนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เพื่อกำหนดปฏิทินการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระงานและร่างกฎหมายที่สำคัญซึ่งค้างอยู่ในระเบียบวาระ โดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะเพิ่มวันประชุมชดเชย หลังจากที่ไม่สามารถเปิดประชุมได้ 2 สัปดาห์เพราะลดความเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันศุกร์ที่ 12  มกราคม และ ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์  ขณะที่การนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กำหนดไว้ในวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ และลงมติวันที่ 20 กุมภาพันธ์

ขณะที่การประชุมร่วมรัฐสภานั้น กำหนดไว้ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระสอง  ส่วนการลงมติในวาระสามนั้น ที่ประชุมร่วมกันเห็นควรให้ทำในช่วงประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ​ วันที่ 17 – 18 มีนาคม ซึ่งในคราวดังกล่าวจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวาระสองและวาระสามด้วย

แสดงความเห็น