“สมศักดิ์” ยัน รบ.เร่งแก้ปัญหายาเสพติด วอนให้โอกาสผู้เสพ – ช่วยบำบัดนำคนดีสู่สังคม เป็นทางแก้ที่ดีช่วยทำให้ผู้ค้าลดลง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ตนพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครสวรรค์ จากนั้นไปเป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 6 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เป็นการนำผู้เสพยาเสพติดมาเข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ เป็นเวลา 12 วัน โดยมีกิจกรรมต่างๆจากวิทยากร มีกติกาว่าวิทยากรจะต้องไม่ตัดผมผู้เข้าอบรม ไม่ทำโทษ หรือพูดจาไม่ดี และห้ามทะเลาะกัน รวมถึงการให้เกียรติสตรีและสาวประเภทสอง การปฏิบัติของทั้งวิทยากรและผู้เข้าอบรมจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำความเข้าใจและดึงเขากลับมา รวมทั้งการฝึกอาชีพเป็นเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า มีอาชีพต่างๆ เช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ในบ้าน การซ่อมมอเตอร์ไซค์ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และการซ่อมบำรุงเครื่องอุปกรณ์การเกษตร โดยหลักสูตรเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณสุข การฝึกสมาธิและการฟื้นฟูสมองและร่างการ สร้างกำลังใจเรียนรู้จริยธรรม จากนั้นเมื่ออบรมไป 2-3 วันจะมีผู้นำ เอามาร่วมเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วย เป็นการเข้าถึง และวิทยากรต้องอยู่ให้เห็นหน้าทุกวัน เพื่อความสนิทสนมและเชื่อใจในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ผู้อำนวยการค่ายจะให้เบอร์กับผู้บำบัดทุกคน เพื่อพูดคุยหรือให้ข้อมูล 

“หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.นครสวรรค์ที่จะทำให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันไม่หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกโดยสามารถนำทักษะการปฏิเสธและทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีไปอยู่กับครอบครัวด้วยความอบอุ่น นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติดยังรวมถึงการดำเนินการป้องกันละหาทางแก้ปัญหาที่ต้องลงมือทำด้วยความรักทั้งมาจากครอบครัวที่อบอุ่นการให้ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงการฝึกอาชีพให้มีทักษะและมีความชำนาญและควรนำเรื่องราวการบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ความรักในการนำพาเยาวชนไม่ให้กลับไปติดยาเสพติดเพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้และป้องกันไม่ให้กระทำความผิดซ้ำต่อไป ทั้งนี้นโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก  และเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่กระทรวงยุติธรรมต้องเร่งดำเนินการ และจะทำให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว โดยทุกคนต้องช่วยกันแจ้งเบาะแส หากพบลูกหลานข้องเกี่ยวหรือเสพยาเสพติดควรรีบส่งบำบัด ทุกคนผิดพลาดได้ แต่ต้องให้โอกาส” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น