“กรมบังคับคดี” พร้อมเปิดให้บริการระบบ e-Filing ด้านอายัดทรัพย์สิน มอบเป็นของขวัญปีใหม่

“กรมบังคับคดี” จัดโครงการ ไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ 2564 พร้อมเปิดให้บริการระบบ e-Filing ด้านอายัดทรัพย์สิน ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายกว่าเดิม

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนตามนโยบาย “ยุติธรรมส่งสุขปีใหม่ มอบสุขทั่วไทย เข้าถึงบริการ” ในส่วนของกรมบังคับคดี ได้จัด “โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ 2564” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต้อนรับปีศักราชใหม่ เป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ โดยการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ลดปัญหาหนี้สินไม่ต้องถูกบังคับคดี เป็นการลดปริมาณการบังคับคดี การถูกยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย หากลูกหนี้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมบังคับคดี 0 2881 4999 สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840 ,  0 2881 4940 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

นางอรัญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับระบบการบังคับคดีเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ด้วยการเปิดตัวโครงการ Open House มิติใหม่นวัตกรรมการให้บริการด้านการบังคับคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด LED New Normal Service 2021 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่กรมบังคับคดี โดยมีคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี สถาบันการเงินทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในรูปแบบ LED 4.0 ผ่านระบบ e-Filing ทั่วประเทศ ประกอบด้วย การอายัดทรัพย์สิน การวางเงินค่าใช้จ่ายในคดี การยื่นคำร้องอื่น ๆ และยึดทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เป็นการสร้างโอกาสในการ เข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานรัฐได้โดยง่ายแบบ Easier Anywhere Better ง่ายทำได้ทุกที่ ดีกว่าเดิม และเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่และเพื่อเป็นการสอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

“กรมบังคับคดีจะมีการเปิดให้บริการระบบ e-Filing ด้านการอายัดทรัพย์สิน ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมาเราได้พัฒนาระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับระบบการบังคับคดีเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเราจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด” นางอรัญญา กล่าว

แสดงความเห็น