“กำนันตุ้ย” หวังทำท่องเที่ยวเชิงรุก รักษาแหล่งเดิมสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่

“กำนันตุ้ย” หวังทำท่องเที่ยวเชิงรุก รักษาแหล่งเดิมสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ไม่ให้ราชบุรีเป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไป ชี้ ทุกพื้นที่มีของดีเล็งดัน 1 อำเภอ 1 ตลาดชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ทำจังหวัดแข้มแข็ง

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี กล่าวถึงนโยบายการสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดราชบุรีว่า จังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น ป่า ภูเขา น้ำตก ถ้ำ ซึ่งตรงนี้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก รักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่อย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้จังหวัดราชบุรีเป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไป ที่ผ่านมาคนทั่วไปอาจจะรู้จักและนิยมมาเที่ยวแค่ที่สวนผึ้ง แต่จังหวัดราชบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่เราสามารถพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กได้ เช่น ถ้ำจอมพล อ.จอมบึง , ถ้ำเขาบิน อ.เมือง , อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อ.บ้านคา , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อ.ปากท่อ และถ้ำค้างคาวร้อยล้าน วัดเขาช่องพราน อ.โพธาราม นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิม เช่น ตลาดน้ำดำเนิน อ.ดำเนินสะดวก , หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม , โบสถ์ 100 ปีวัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง และ สระโกสินารายณ์ อ.บ้านโป่ง รวมทั้งยังมีวัดและชุมชนอีกหลายแห่งที่สวยงามและน่าสนใจ

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่า ทุกอำเภอของราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับจังหวัดได้อย่างมากมาย และยังมีผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งการเกษตรและหัตถกรรม เช่น มะพร้าวน้ำหอม สับปะรด องุ่น นมโค โอ่งมังกร ดังนั้นตนจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งตลาดชุมชนทุกอำเภอ ส่งเสริม 1 อำเภอ 1 ตลาดชุมชนขึ้นมาด้วย เพื่อให้ชาวบ้านแต่ละอำเภอได้มีสถานที่นำสินค้ามาจำหน่ายและเจอกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าได้โดยตรง และควรจะมีการจัดสร้างศูนย์การแสดงศิลปะ เพื่อเป็นแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัด เพราะราชบุรีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก หากเรามีศูนย์การแสดงศิลปะจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้เรายังควรมีสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและออกกำลังกายด้วย

“ผมเกิดและเติบโตที่ราชบุรี รวมทั้งการลงพื้นที่หาเสียงพร้อมผู้สมัคร ส.อบจ. กลุ่มพัฒนาราชบุรี ที่เราส่งครบทั้ง 30 เขต ทำให้รู้ว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาและจุดเด่นอย่างไร เราสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนทั่วประเทศรวมทั้งชาวต่างชาติรับรู้และอยากมาสัมผัส ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้จังหวัดสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้มแข็ง หากเราทำได้สำเร็จจะเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆได้ด้วย” นายวิวัฒน์ กล่าว

แสดงความเห็น