“ส.ส.พรรณสิริ” เร่ง ผลักดันสุโขทัย เป็นเมืองพิเศษทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษและการกระจายอำนาจ สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษ ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย” ระหว่างวันที่ 23 -24 พย.63 ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมี นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนำชมนิทรรศการผลผลิตสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดีเด่นเกษตรอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชน 

โดยหลังจากที่ น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ  อนุกรรมาธิการฯ ได้แนะนำคณะผู้ร่วมสัมมนาแล้ว นายพรชัย ตระกลูวรานนท์ ประธานอนุกรรมาธิการ ได้เปิดเวทีเสวนา โดยมี นางพรรณสิริ  นายพรชัย ปริญญาศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายอัศวิน สุวิทย์ อดีตรองนายก อบจ.สงขลา อนุกรรมาธิการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าร่วม 

โดย นางพรรณสิริ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อน ผลักดัน และหนุนเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทุนทรัพยากรของจังหวัดสุโขทัย ที่มีความโดดเด่น ในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลายแก่ชาวไทยและชาวโลก ด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมคิด ร่วมทำของประชาชนในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการกิจการต่างๆในพื้นที่ไปสู่ความสำเร็จ เกิดประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน ภายใต้การหนุนเสริมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางพรรณสิริ ยังกล่าวว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 250 คน โดยในภาคบ่ายของวันแรก เป็นการสนทนากลุ่มเชิงลึกในศักยภาพและมุมมองของประชาชน ที่จะนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการเมืองพิเศษอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมและพึ่งตนเองได้ ส่วนวันที่สอง คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โบราณสถาณวัดศรีชุม พระอจนะ หอพระพุทธสิริมารวิชัย รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เครื่องเงินเครื่องทอง ผ้าทอ ศูนย์เครี่องปั้นดินเผา สังคโลก 

“เราได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ เพื่อการนำไปสู่แนวคิดในการขับเคลื่อนการบริหารกิจสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีประชาชนในพื้นที่เป็นหลักอย่างมีส่วนร่วมต่อไป และจากนี้ คณะกรรมาธิการ จะประมวลสรุปข้อมูลแล้วนำเสนอผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางของสภา เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองพิเศษอย่างบรรลุเป้าหมาย ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่” นางพรรณสิริ กล่าว 

แสดงความเห็น