รมว.ยธ.ชี้ ผลโพลเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน จี้ ทุกกรมสร้างผลงานให้ชาวบ้านรับรู้


รมว.ยุติธรรม ชี้ผลโพลเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน จี้ทุกกรมต้องสร้างผลงานให้คุ้มค่ากับภาษีจากปชช. ทำให้ชาวบ้านรู้เนื้องาน เชื่อคนรู้จักราชทัณฑ์เพราะงานเยอะอยู่ใกล้ปชช. เร่งนักกฎหมายหาทางอธิบายกม.ง่ายๆสั้นๆให้ประชาชนเข้าใจ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อกระทรวงยุติธรรม ว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกระจกที่สะท้อนให้ เราต้องแก้ไขในงานด้านต่างๆที่ประชาชนยังไม่รับทราบหรือยังไม่ค่อยพอใจ เราต้องทำตามความต้องการของประชาชน เพราะเงินภาษีของประชาชนที่เสียให้กับรัฐ รัฐต้องมาบริหารจัดการในงานต่างๆ และหากในแต่ละกระทรวง กรม กองไม่มีความสำคัญ ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายไม่มีความจำเป็น สมควรที่จะไปทำอย่างอื่นหรือไม่อย่างไร เราต้องมาคิดกัน ตนจะเอาเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดในการปรับเปลี่ยนการบริหารให้สมบูรณ์ขึ้น ส่วนในผลสำรวจ พบว่า ประชาชน รู้จักกรมราชทัณฑ์มากที่สุด ตนคิดว่า น่าจะเป็นเพราะกรมราชทัณฑ์มีงานที่มากกว่าหน่วยงานอื่นและอาจจะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่า เพราะเกี่ยวกับการคุมขังผู้กระทำความผิด

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมอื่นๆที่ประชาชนยังรู้จักน้อยและไม่ค่อยมีคนพูดถึงสะท้อนให้เห็นว่า ยังเข้าถึงประชาชนได้ไม่เต็มที่ ตนจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปบอกเล่าให้กับข้าราชการในกระทรวงที่รับผิดชอบได้รับฟัง ว่ามีการสะท้อนภาพออกมา ซึ่งอาจจะมองได้หลายมุม เช่น ในมุมที่กระทรวงของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนมาก หรือเรายังไม่ได้ทำให้ประชาชนพึงพอใจ หรือเข้าไม่ถึง อย่างหลายกรมที่สำคัญ ทั้ง ป.ป.ส. ดีเอสไอ ที่มีส่วนช่วยเหลือประชาชน แต่ทำไมผลสำรวจรู้จักน้อย เรื่องนี้น่าเป็นห่วง หากคนไม่รู้จัก ป.ป.ส. การปราบปรามยาเสพติดจะทำได้ยาก คนอยากแจ้งเบาะแสทางช่องทางต่างๆ ก็แจ้งไม่ได้ ดังนั้นต้องรีบปรับปรุง ส่วนดีเอสไอ คนรู้จักน้อย ต้องเร่งทำให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น ซึ่งในการประชุมผู้บริหารครั้งต่อไปเราต้องหารือในเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วย

เมื่อถามว่า ประชาชนพอใจ งานวิชาชีพด้านบริการของผู้ต้องขังในเรือนจำ เช่น นวดแผนไทย บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งตรงกับโครงการอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ที่ต้องการขับเคลื่อนหรือไม่  นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเบื้องต้นอยู่ คงยังต้องทำอีกมาก อาจจะเป็นเพราะตรงนี้คนได้สัมผัสเยอะ เพราะปีหนึ่งมีผู้ต้องขังเข้าออกเรือนจำจำนวนมาก ญาติผู้เกี่ยวข้องก็เยอะทำให้เขาอาจจะมองเห็น แต่ยังต้องทำให้เป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ หางานให้ผู้พ้นโทษและการยอมรับของสังคม และที่สำคัญคือศูนย์ติดตามผู้ต้องขังในคดีที่ร้ายแรง เราต้องให้ประชาชนเข้าใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังต้องทำอีกหลายอย่าง

เมื่อถามว่าความคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรม พบว่า ต้องการให้พัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และประชาชนต้องการให้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย นายสมศักดิ์ ระบุว่า ในส่วนนี้ข้าราชการประจำเขาดำเนินการอยู่แล้ว ในส่วนของเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องยาก ข้าราชการบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจ เป็นแท็กติกที่นักกฎหมายต้องช่วยกันแปลของยากให้เป็นของง่าย ในกระทรวงมีนักกฎหมายเยอะ ตนพยายามพูดอยู่เสมอว่า กฎหมายฉบับหนึ่ง ถ้าเราทำความเข้าใจอธิบายสั้นๆให้ประชาชนเข้าใจ อธิบายกรอบแนวทางต่างๆที่มีประโยชน์ใช้สอย มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ประชาชนจะเข้าใจได้ง่าย แต่หากเขาเข้าใจยากแนวทางการปฏิบัติจะยากไปด้วย ดังนั้นเราต้องพยายามทำให้เข้าใจได้ง่ายๆ ตนพยายามเร่งทำอยู่ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หลายๆหน่วยงานเขาพยายามทำอย่างเต็มที่

“ผลสำรวจของประชาชนเป็นกระจกที่สะท้อนการทำงานของพวกเรา หากเราทำได้ดี เข้าถึงเข้าใจประชาชน แต่หากผลสำรวจออกมาไม่ดี นั่นแสดงถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของพวกเรา ดังนั้นเรื่องไหนที่ดีอยู่แล้ว เราต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีก แต่เรื่องไหนยังไม่ดีเราต้องเร่งพัฒนาให้ออกมาดีให้ได้ พวกเราเป็นข้าราชการที่กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ดังนั้นเราต้องเร่งสร้างผลงานให้คุ้มค่ากับเงินภาษีที่ประชาชนเป็นเจ้าของ” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น