ส.ส.ชัยภูมิ พปชร. ขอทางหลวงเร่งขยายช่องทางจราจรทางหลวง 205 ตอนคำปิง-หนองบัวโคก

2 ส.ส.ชัยภูมิ พปชร. ขอทางหลวงเร่งขยายช่องทางจราจรทางหลวง 205 ตอนคำปิง-หนองบัวโคก หลังทางแคบ-ไม่มีไหล่ทาง เกิดอุบัติเหตุบ่อย ชี้ช่วยทำให้ปชช.ปลอดภัย ลดการสูญเสีย

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระการหารือ โดยนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือว่า ตนและนายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เส้นทางทางหลวง 205 ตอนคำปิง-หนองบัวโคก ที่สภาพถนนคับแคบ จึงเสนอไปยังกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขอให้ขยายช่องทางจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ช่วงบ้านคำปิง-บ้านหนองบัวโคก ทั้งนี้ ตนและนายเชิงชาย ขอขอบคุณกรมทางหลวงและรัฐบาลที่อนุมัติงบประมาณก่อสร้างขยายช่องทางจราจร ทางหลวง 205 ช่วงบ้านช่องสำราญ-บ้านคำปิง ระยะทาง 26 กม. ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2564-2566 เส้นทางนี้จะสมบูรณ์ในเร็ววัน 

นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า แต่ยังมีช่องทางจราจรช่วงบ้านคำปิง-หนองบัวโคก ที่ยังไม่มีการขยายช่องทางจราจร ระยะทาง 20 กม. สภาพถนนคับแคบ ไม่มีไหล่ถนนให้หลีกเลี่ยง นำมาซึ่งอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาล โรงงานรับซื้อข้าวโพดและมันสำปะหลังเกิดขึ้นหลายแห่ง ทำให้ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรการจราจรแออัดมาก ติดขัดมาก จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรีบตรวจสอบและขยายช่องทางจราจรในบริเวณเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป 

แสดงความเห็น