รมว.ยธ.เปิดจุลนิทัศน์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ชวนปชช.อุดหนุนสินค้า เปิดโอกาสผู้พ้นโทษคืนสู่สังคม

รมว.ยุติธรรม เปิดงาน “จุลนิทัศน์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ @ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์” เชิญชวนประชาชนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษคืนสู่สังคม พร้อมนำรายได้เป็นทุนฝึกวิชาชีพ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “จุลนิทัศน์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ @ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์” ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง  นายอายุตม์ สินธพพันธุ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้งานดังกล่าวยังมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ผู้บริหารบริษัท เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนให้งานดังกล่าวลุล่วง

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม คือ การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก การเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้การบริหารจัดการการควบคุมผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ การคืนคนดีสู่สังคม การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังด้วยกันพัฒนาพฤตินิสัย ทางด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การพัฒนาจิตใจ ฝึกสมาธิ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การสงเคราะห์ให้ทุนประกอบวิชาชีพภายหลังพ้นโทษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์นั้น เป็นผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ ทักษะความรู้และความสามารถของผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการด้านการพัฒนาพฤตินิสัยจากกรมราชทัณฑ์เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์มีหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ งานศิลปหัตถกรรม งานประดิษฐ์จากผ้า ผ้าทอต่างๆโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาหมุนเวียน เป็นทุนในการฝึกวิชาชีพ รวมทั้งเป็นเงินปันผลให้กับผู้ต้องขังสำหรับใช้จ่ายในขณะต้องโทษ รวมถึงใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ

สำหรับงานจุลนิทัศน์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ @ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสกับผู้ต้องขัง ซึ่งจะเป็นผู้พ้นโทษต่อไปในอนาคต โดยอาศัยการสนับสนุนความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดงาน เปิดโอกาสให้กรมราชทัณฑ์ใช้พื้นที่สำหรับจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ รวมถึงการแสดงของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความเห็น