โปรดเกล้าฯนายพล 792 นาย ‘บิ๊กแก้ว-บิ๊กบี้’ผงาดนั่ง’ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.’ม้วนเดียวจบ จัดทัพ 5 เสือทบ.ใหม่

โปรดเกล้าฯนายพล 792 นาย ‘บิ๊กแก้ว-บิ๊กบี้’ผงาดนั่ง’ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.’ม้วนเดียวจบ จัดทัพ 5 เสือทบ.ใหม่ ขยับกองทัพภาค ‘กลาง-เหนือ-อีสาน-ใต้’ ดัน ‘บิ๊กต่อ’คุมเมืองหลวง ขณะที่ ‘บิ๊กอุ้ย’เข้าวิน ‘ผบ.ทร.’ ส่วน ‘บิ๊กแอร์บูล’ม้ามืดขึ้น’แม่ทัพฟ้า’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารรับราชการ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งหมด 792 นาย ประกาศ ณ วันที่  18   กันยายน 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อย่างไรก็ตาม โผโยกย้ายนายทหาร พล.อ.ประยุทธ์ ได้เสนอตามขั้นตอนการโปรดเกล้าฯไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับการปรับย้ายนายทหารประจำปี 2563  โดยมีตำแหน่งสำคัญที่เกษียณอายุราชการอาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ผู้บัญชาการทหารบก( ผบ.ทบ.) ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) และการโยกย้ายส่วนใหญ่เป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้คาดการณ์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกระทรวงกลาโหม ได้แก่  พล.อ.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน (ตท.19) ผู้ทรงคุณวุฒิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปษ.สป.) เป็น จเรทหารทั่วไปส่วนสำหนักปลัดกระทรวงกลาโหม  มีที่น่าสนใจอาทิ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว (ตท.20) รอง ผบ.ทสส.  ข้ามมาเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์ (ตท.20)เจ้ากรมเสมียนตรา (สม.สป.) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุณศรี (ตท.20)ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สมควร ทองนาค (ตท.20) ปษ.สป.  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พล.ท.วรวิช มลาสานต์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา  เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา 

สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) อาทิ ‘บิ๊กแก้ว’พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร (ตท.21) ขึ้นเป็น ผบ.ทสส.  ‘บิ๊กช่อ’พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ (ตท.19) รอง ผบ.ทร. ข้ามจาก ทร.มาเป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง เสธ.ทหาร เป็น รองผบ.ทสส. พล.อ.คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ ปษ.ทสส.  เป็น รอง ผบ.ทสส.พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ.  เป็น รองผบ.ทสส. ‘บิ๊กไก่’ พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม (ตท.22)  รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร  “บิ๊กแขก” พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)

ขณะที่กองทัพบก(ทบ.) ไม่มีพลิก  ‘บิ๊กบี้’ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ( ตท.22) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก( ผช.ผบ.ทบ.) ขึ้นเป็น ผบ.ทบ. ‘บิ๊กเป้ง’ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ตท.19) เสนาธิการทหารบก ขยับเป็นรอง ผบ.ทบ. ‘บิ๊กเดฟ’ พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ (ตท.20) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผช.ผบ.ทบ. ‘บิ๊กหนุ่ย’ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี (ตท.22) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผช.ผบ.ทบ. ‘บิ๊กหน่อย’พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20 ) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก  ขณะที่ ‘บิ๊กออฟ’ พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี(ตท.24) รองแม่ทัพภาคที่ 1 ลูกชาย  ‘บิ๊กตุ๋ย’ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีต ผบ.ทบ.  โดนข้ามขยับขึ้น พล.ท. ในตำแหน่ง รอง เสธ.ทบ. เพื่อจ่อเป็นแคนดิเดทชิง ผบ.ทบ.ในอนาคต 

ส่วนหน่วยกำลังรบ ‘บิ๊กต่อ’ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 ‘บิ๊กโต’ พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1  ขณะที่ พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี (ตท.23) ข้ามไปเป็น ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  ส่วน’บิ๊กหม่อง” พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม (ตท.21) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กลับไปเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ‘บิ๊กป๋อ’พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง(ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2  ด้าน ‘บิ๊กต้น’พล.ต.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ (ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่  3  เป็น แม่ทัพภาคที่ 3  ‘บิ๊กเกรียง’พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์  (ตท.22) รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 4

สำหรับ กองทัพเรือ(ทร.) ‘บิ๊กอุ้ย’ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน (ตท.20 )  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) ขึ้นเป็น ผบ.ทร. ‘บิ๊กแก๋ง’พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม (ตท.20)  เสนาธิการทหารเรือ  เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.ท.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ  (ตท.22)  เป็น ผช.ผบ.ทร.  ขณะที่ ‘บิ๊กโต้ง’ พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21) ขยับเป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์(ตท.22) บัญชาการทัพเรือภาคที่  1 เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.) 

ด้าน กองทัพอากาศ (ทอ.) ‘บิ๊กแอร์บูล’ พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ(ตท.21)   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) เพื่อมารับไม้ต่อแผนพัฒนา ทอ.  พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.(ผทค.ทอ.) เป็น รอง ผบ.ทอ.  พล.อ.ท. เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รองเสธ.ทอ. เป็น ผช.ผบ.ทอ.   โดย พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. คนปัจจุบัน ได้วางตัว ‘บิ๊กหนึ่ง’พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา  (ตท.23)รองเสนาธิการทหารอากาศ โดยคอล-ซาย ชื่อรหัสว่า ‘แคนนอน ‘ ขึ้นเป็น เสธ.ทอ. เพื่อขึ้น ผบ.ทอ. ต่อไป 

แสดงความเห็น