“บุญยิ่ง”ล่องเรือสำรวจปัญหาคลองแควอ้อม อ.วัดเพลง หวังแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

ส.ส.ราชบุรี พปชร.พร้อมช่วยเกษตรกรมีน้ำใช้ เล็งฟื้นฟูตลาดริมน้ำวิถีชุมชน ช่วยชาวสวนนำผลผลิตมาขาย

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอวัดเพลง นายมาโนช สรังษี ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นครปฐม และนายเอกชัย พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ลงพื้นที่สำรวจตลาดริมน้ำสามอำเภอ และสภาพปัญหาคลองแควอ้อม เพื่อหาแนวทางบูรณาการทุกภาคส่วน เข้ามาแก้ไขปัญหาแบบระยะยาว สำหรับคลองแควอ้อม เป็นคลองธรรมชาติสายหลักของพื้นที่ตำบลเกาะศาลพระ ไหลผ่านหมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9 ของตำบลเกาะศาลพระ ซึ่งคลองแควอ้อม เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน 

นางบุญยิ่ง กล่าวว่า คลองแควอ้อมมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาและใช้เพื่อการเกษตร เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะในช่วงฤดูแล้ง ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ ตลอดจนในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันต่อปริมาณน้ำหลาก ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีการเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ขุดลอกคลองแควอ้อม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยตลอดระยะทางล่องเรือสำรวจ มีผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมาคอยทักทาย ตนได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล  และมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ตลาดริมน้ำวิถีชุมชน วัดเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้ประชาชน นำผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดราชบุรี  หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นางบุญยิ่ง กล่าวอีกว่า ตนได้พบปะพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมคลองแควอ้อม ได้พูดคุยที่ศาลาการเปรียญวัดเกาะศาลพระ มีพระครูพิหาร เขมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะศาลพระ ผู้กำกับสภ.วัดเพลง ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และพี่น้องประชาชน ซึ่งได้กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ และประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ ทั้งในเรื่องระบบประปา ที่สามารถนำน้ำในคลองแควอ้อมขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ผลผลิตและพืชผลทางการเกษตร ของประชาชนได้อย่างเพียงพอ การแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำตื้นเขินและวิกฤตการขาดแคลนน้ำไปเลี้ยงคลองสาขาในพื้นที่ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รายได้ และผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในปัจจุบัน  ทั้งนี้ตนจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

ด้านนายอดุลย์ กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน กล่าวขอบคุณ ส.ส.บุญยิ่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการขุดลอกคลองแควอ้อม และตลาดริมน้ำวิถีชุมชน ที่วัดเกาะศาลพระ  ซึ่งถือเป็นโครงการฯที่ดี ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่ประชาชน และเกษตรกร ได้รับมาอย่างยาวนาน  รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ค้าขายสินค้า ให้กับเกษตรกร ได้นำผลผลิต สินค้าของดี มาจำหน่าย  สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ภายหลังที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง และการดำเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ   

แสดงความเห็น