รมว.ยธ เผยแก้ปัญหาไกล่เกลี่ย ชะลอหนี้ช่วงโควิดสำเร็จกว่าร้อยละ 91 ลั่นเดินหน้าช่วยปชช.


รมว.ยุติธรรม พร้อมลุยต่อจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ ขอเดินหน้าช่วยเหลือ-ทำงานเพื่อปชช.อย่างต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่กรมบังคับคดี โดย นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ได้กำหนดแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมบังคับคดีได้หารือร่วมกับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เช่น สถาบันการเงิน กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและบริษัทต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อชะลอการตั้งเรื่องบังคับคดี การงดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งมีผลการดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. – มิ.ย. 2563 ซึ่งเรื่องการชะลอการตั้งเรื่องบังคับคดีของเจ้าหนี้นั้น ในช่วง 6 เดือนก่อนการกำหนดแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนมีการตั้งเรื่องบังคับคดีเฉลี่ยต่อเดือน 19,861 เรื่อง แต่เมื่อมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวขึ้นมาปรากฎว่าการตั้งเรื่องบังคับคดีลดลงจำนวนมาก อย่างเดือนเม.ย. 2563 มีการตั้งเรื่องบังคับคดีเพียง 3,692 เรื่อง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 81.41 ของจำนวนการตั้งเรื่องบังคับคดีเฉลี่ยต่อเดือน เดือนพ.ค. มีการตั้งเรื่องบังคับคดี 6,432 เรื่อง และเดือนมิ.ย. มีการตั้งเรื่องบังคับคดี 14,516 เรื่อง 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การงดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี เป็นภารกิจที่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมบังคับคดีได้รายงานศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในคดีที่มีกำหนดขายทอดตลาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยในช่วงเดือนเม.ย – มิ.ย. 2563 มีจำนวนคดีที่งดการขายทอดตลาด 34,704 คดี มีรายการทรัพย์ 39,336 รายการ ราคาประเมินประมาณ 77,939 ล้านบาท ส่วนการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ตั้งแต่เดือนก.พ. – มิ.ย. 2563 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 6,444 เรื่อง ทุนทรัพย์ รวมประมาณ 4,391ล้านบาท สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,911 เรื่อง ทุนทรัพย์รวมประมาณ 2,996 ล้านบาท คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 91.73 

“เรื่องเหล่านี้เป็นวิกฤตที่ประชาชนต้องพบเจอ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผมจึงกำชับให้กรมบังคับคดี รวมถึง กรมต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านภายใต้ขอบเขตงานหลายฝ่ายอาจชินและเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นเรื่องของกฎหมาย แต่ในยุคของผมต้องพยายามปรับเพื่อขยับเข้าหาชาวบ้านมากขึ้น และผมหวังว่ายุติธรรมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง” รมว.ยุติธรรมกล่าว

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า กรมบังคับคดีจะมีการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาร่วมกับเจ้าหนี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. โดยผู้ที่ประสงค์จะขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสาขา หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-8814840, 02-8814940 และ 02-8875072 เราพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทุกคน

แสดงความเห็น